Souhlasíte s používáním analytických cookies a podobných souborů?
Jsou to malé textové soubory, které mi pomáhají sledovat například návštěvnost mé stránky. Více informací naleznete v sekci Osobní údaje (odkaz je dole na hlavní stránce), v této sekci můžete své rozhodnutí později změnit.

Váhy vs. Kalistenika

Kategorie:

HYBRID

Úroveň:

VŠECHNY

Doba čtení:

8 MINUT

Cílem tohoto článku je porovnat kalisteniku a posilování s váhami. Jako kalisteniku budu v tomto článku brát hlavně posilování s vlastní vahou, když ale k naší váze něco přidáme (například zátěžovou vestu), tak to stále považuji za kalisteniku, avšak někdo to už může chápat jako posilování s váhami. Proto jsem se pro tento článek rozhodl rozdíl mezi těmito dvěma formami posilování definovat.

Přestože při posilování s váhami spolu se závažím zvedáme i část naší tělesné váhy, tím hlavním co zvedáme je závaží, takže obecně je cílem pohybovat závažím. U kalisteniky je při většině cviků hlavním cílem pohybovat se v prostoru, váha našeho těla při tom představuje zátěž. Pokud ale při cvičení kalisteniky k naší váze něco přidáme, tak je stále hlavní zátěží naše tělesná váha a naším primárním záměrem je pohybovat se po prostoru (pokud nepočítáme statické cviky).

Rozdílem je tedy naše hlavní zátěž a záměr. Pokud je pro nás hlavní zátěží naše tělo, jehož váhu zvýšíme přidáním závaží za účelem zvýšení intenzity cviku s vlastní vahou, při kterém se pohybuje naše tělo v prostoru, tak stále cvičíme kalisteniku. V tomto článku se budu věnovat kalistenice s vlastní vahou a kalistenice s přidanou zátěží odděleně. Když je naším hlavním záměrem pohybovat v prostoru závažím, které je naší hlavní zátěží, tak cvičíme s váhami.

Důležité je uvědomit si, že naše svaly nepoznají, jestli zvedají váhu našeho těla nebo váhu činky. V každém typu posilování můžeme najít dané výhody a nevýhody.


Váhy


Hlavní výhodou posilování s váhami je, že přesně víme, jak na tom jsme, díky tomu, že to co zvedneme je vyjádřeno přesným číslem (například v kilogramech). Pak můžeme velmi dobře porovnávat jednotlivé workouty a sledovat náš pokrok. Dále lze také velmi jednoduše upravovat obtížnost cviků, jelikož stačí pouze přidat či odebrat závaží. Možnost lehce upravovat obtížnost také usnadňuje aplikování progressive overloadu (postupné zvyšování obtížnosti cviků pro udržení neustálé adaptace svalů, více se dozvíte v článku Jak funguje posilování). Díky snadnějšímu dosažení hypertrofie (nárůstu objemu a síly svalů), která je z dlouhodobého hlediska závislá na progressive overloadu, je pak zvedání vah dlouhodobě efektivnější než cvičení s vlastní vahou. Pokud je naším cílem co nejrychleji nabrat svalovou hmotu, tak našeho cíle dosáhneme rychleji, když budeme posilovat s váhami.

Další výhodou této formy posilování je větší možnost izolace jednotlivých svalů. Přidáním závaží můžeme totiž zvýšit obtížnost jakéhokoli pohybu natolik, abychom při něm dosáhli hypertrofie.

U tohoto posilování je dále potřeba vybavení a to ideálně velké množství vybavení. To si musíme buďto koupit nebo navštěvovat posilovnu. Někdo toto může považovat za nevýhodu.

Posilovat s váhami zvládne téměř každý, díky možnosti cvičit s lehkými závažími. Není zde cvik, který bychom nedokázali provést kvůli jeho obtížnosti, protože můžeme vždy zvolit váhu, kterou uzvedneme. Naučit se nový cvik pro posilování s váhami bývá jednoduché a většinou trvá v řádu minut, pak už pouze zvyšujeme váhu, kterou zvedáme. Stejně jako u kalisteniky zde máme cviky méně a více efektivní, klíčem k úspěchu je konzistence, avšak může také dojít ke zranění.


Vlastní váha


Nyní se budeme věnovat kalistenice. V této části pouze té, kdy cvičíme pouze s naší vlastní vahou. U většiny cviků zapojujeme mnoho svalů (například u kliku zapojujeme tricepsy, prsa, ramena, břicho a další svaly), to můžeme považovat za výhodu i nevýhodu. Výhodou může například být, že u celé řady cviků zapojujeme střed těla (břicho), to tím tudíž posilujeme a nemusíme se na něj tolik soustředit samostatně jako u posilování s váhami, kde musíme střed těla posilovat samostatnými cviky. Při cvičení kalisteniky střed těla můžeme samozřejmě stále posilovat samostatně, ale budeme ho posilovat i bez toho při jiných cvicích. Možnost izolace jednotlivých svalů nám může ale také chybět.

Cvičit s vlastní vahou můžeme téměř kdekoli, vybavení potřebujeme málo a lze se obejít i bez něj. Vybavení si můžeme zakoupit nebo je možné zdarma navštívit veřejné workout hřiště, dá se ale také využít například pevná větev stromu nebo něco podobného.

Máme širokou variaci cviků, některé jsou pro nováčky, jiné zase pro pokročilé. Cviky se učíme postupně a průběžně je obměňujeme, jakmile je pro nás současný cvik příliš jednoduchý, tak zvolíme cvik obtížnější. Kalistenika je díky postupnému střídání cviků kreativnější a zajímavější.

Budování svalů a síly ovšem trvá déle, jelikož je kalistenika z dlouhodobého hlediska méně efektivní pro hypertrofii než posilování s váhami. A to kvůli obtížnějšímu upravení obtížnosti cviků, protože naše tělo je pořád stejně těžké. Nebo můžeme na váze přibrat a nemusíme pak být schopní provést cviky, které jsme předtím cvičili. Také nelze tak snadně sledovat pokrok a porovnávat jednotlivé workouty.

Na druhou stranu ale člověk buduje svoji trpělivost a vytrvalost. Když budeme konzistentně postupovat, tak se úspěch určitě dostaví. Při cvičení kalisteniky posunujeme hranice našeho těla, učíme se zajímavé a estetické cviky, při kterých budujeme naše svaly. Zdokonalujeme ale také například naši motoriku, balanc či mobilitu, která je pro mnoho cviků nutná.


Kalistenika se zátěží


Z předešlé části tohoto článku víme, že kalistenika je dlouhodobě méně efektivní než posilování s váhami kvůli obtížnějšímu upravování obtížnosti cviků. Pokud bychom ale vzali výhodu snadného upravování obtížnosti cviků pomocí přidání či odebrání závaží, kterou má zvedání vah a přidali ji do kalisteniky, tak nám vznikne kalistenika s přidanou zátěží. Přidáním zátěže k naší tělesné váze můžeme zvýšit obtížnost cviku, díky tomu pak můžeme cvičit stále ten stejný cvik a zároveň zachovat progressive overload. Pokud potom nějaký cvik provádíme s přidanou zátěží, tak můžeme odebráním zátěže intenzitu cviku snížit. Kalistenika se zátěží se nejvíce využívá k budování síly, ale lze ji využít i k budování svalové hmoty. Takže se například díky zátěžové vestě můžeme částečně osvobodit od jedné z hlavních nevýhod kalisteniky. A to je ukázkou toho, že od sebe nemusíme jednotlivé typy posilování oddělovat, není potřeba si vybrat jeden a odsuzovat ten druhý, můžeme se částečně inspirovat tím druhým a využívat výhod obou.


Výsledek


To jak budeme cvičit je na nás, důležité je, aby cvičení pozitivně ovlivňovalo náš život. Posilování s váhami a kalistenika mají své výhody a nevýhody, ani jedno nemůžeme objektivně prohlásit za lepší či horší. Do našeho cvičení lze přidat část z obou a můžeme je zkombinovat. Pokud bychom například chtěli umět pokročilé techniky z kalisteniky, ale zároveň je naším cílem co nejrychleji vybudovat svalovou hmotu, tak můžeme na začátku workoutu cvičit kalisteniku za účelem zvýšení síly pro techniky a po kalistenice zvedat váhy za účelem nabrání objemu svalů. Zkombinování pak můžeme nazývat hybridní kalistenika.

Obě formy posilování jsou vhodné i pro nováčky, obě také mají mnoho podob, velmi mnoho cviků a celosvětovou komunitu a obě mohou velmi pozitivně ovlivnit náš život. Každé cvičení je ovšem potřeba provádět s rozumem a přiměřenou opatrností, protože se při kalistenice i zvedání vah můžeme vážně zranit.


Shrnutí


  • ať už si vybereme posilování s váhami nebo kalisteniku, obojí bude dobrou volbou

  • hlavní výhodou zvedání vah je snadné upravování obtížností cviků, díky tomu, že víme, kolik přesně zvedáme můžeme také dobře sledovat náš pokrok

  • když zvedáme váhy, tak není nutné cviky obměňovat za jiné, jako to musíme dělat u kalisteniky s vlastní vahou, díky tomu je kalistenika kreativnější, ale z hlediska dlouhodobého budování svalů méně efektivní

  • u cvičení s vlastní vahou je upravování obtížnosti cviků obtížnější, protože naše tělo váží stále stejně, můžeme se ovšem inspirovat posilováním s váhami a přidat závaží, tak můžeme lehce upravovat obtížnost cviků a zbavit se pomocí kalisteniky se zátěží jedné z hlavních nevýhod kalisteniky s vlastní vahou

  • můžeme také cvičit hybridní kalisteniku neboli zkombinovat v našem cvičení kalisteniku se zvedáním vah a využívat výhody obou


09/2023    


zobrazit všechny příspěvky

2023 © Pavel Šubert | Jesika Vrbovcová | Pravidla použití | Osobní údaje